Bij Elstek toegangstechniek vindt u kwalitatief hoogwaardige deurautomaten. Stuk voor stuk betrouwbaar en getest volgens de strengste veiligheidsnormen. Alles wordt door ons vakkundig geïnstalleerd en gemonteerd.

Onze deurautomaten zijn de ideale toegangsoplossing voor:

  • Zorginstellingen
  • Ziekenhuizen
  • Mindervaliden
  • Appartementencomplexen
  • Kantoren

Afhankelijk van de deursituatie wordt een geschikt type deurautomaat geselecteerd. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met de bouwkundige situatie, het deurgewicht, de windbelasting en de gebruiksintensiteit. Het functioneren van de deurautomaat wordt mede bepaald door het vergrendelmechanisme van de deur en de aansturing. Wij leveren en installeren ook de benodigde vergrendelelementen die voldoen aan de gestelde eisen indien gewenst. Optioneel kunnen er veiligheidsensoren gemonteerd worden die beknelling voorkomen.

De deurautomaten zijn ook geschikt voor het plaatsen op deuren die zich bevinden in een brandscheiding. Eventueel kunnen deze gekoppeld worden via een brandmeldinstallatie.

Vanaf 10 april 2013 is de nieuwe EN 16005 norm in werking getreden. De veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren staat hierbij centraal. De nieuwe norm is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en voor automatische brand- en rookwerende deuren.

Meer informatie over de EN16005 regelgeving vind u hier