De veiligheid van personen bij het gebruik van automatische deuren,
dat is wat de EN 16005 norm inhoudt. De norm geldt voor draaideuren (tourniquets), schuifdeuren, vouwdeuren, balansdeuren en carrouseldeuren die horizontaal bewegen. We leggen u graag uit waarom deze norm zo belangrijk voor de veiligheid van uw entree is en hoe wij de norm toepassen in ons werk.


WAT HOUDT DE EN 16005 NORM PRECIES IN?
Per 10 april 2013 is met de EN 16005 norm de bestaande regelgeving voor de gebruikersveiligheid van bovenstaande automatische deuren aangescherpt. Personen en goederen mogen niet geraakt worden door
een horizontaal bewegende deur. De EN 16005 norm garandeert deze veiligheid bij het gebruik van automatische toegangsoplossingen. Om het risico op een ongeluk of een beknelling zo klein mogelijk te
houden moeten automatische deuren volgens de norm veiligheidssensoren en deuraandrijving bevatten die continu met elkaar communiceren.


GESPECIALISEERD PERIODIEK ONDERHOUD
Volgens de EN 16005 norm moet er (minimaal) één keer per jaar onderhoud worden uitgevoerd aan automatische deuren. Een bevoegd bedrijf moet hierbij aan de eisen van de fabrikant voldoen en dit schriftelijk documenteren in een logboek. Elstek toegangstechniek heeft de kennis en is bevoegd om dit onderhoud professioneel uit te voeren. Als installateur kennen wij de specificaties van de werking van deze automatische deuren. Het is van belang te weten dat alle bestaande nationale normen en regelgeving op automatische voetgangersdeuren zijn ingetrokken en vervangen door EN 16005. Onze servicecontracten voldoen volledig aan de nieuwe regelgeving.